Wyrzucanie śmieci z górnych kondygnacji

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kategorycznie zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z balkonów, tarasów i okien. Niedopuszczalne jest wyrzucanie przedmiotów w tym papierosów z balkonów i okien górnych kondygnacji. Jest to nie kulturalne ale również niebezpieczne. Większość tarasów ma w sobie elementy drewniane, wyrzucony niedopałek na ogródki poniższych kondygnacji może spowodować pożar a co za tym idzie liczne uszkodzenia za które może odpowiadać cała Wspólnota Mieszkaniowa.