Włącz ciepło – optymalnie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że budynek jest wyposażony w regulator zwany “Pogodynką”. Pogodynka automatycznie włącza i wyłącza dostawę ciepła do budynku w zależności od ustalonej temperatury zewnętrznej.

W przypadku braku ogrzewania prosimy o sprawdzenie czy przypadkiem nie zostały zakręcone zawory w szafce na klatce schodowej lub sprawdzenie zapowietrzenia grzejnika. W przypadku problemów prosimy o kontakt z konserwatorem nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że większość głowic w grzejnikach ma ustawioną wartość minimalną tj. około 16*C. Jeżeli grzejnik jest zakręcony na minimum to może automatycznie się uruchomić po obniżeniu temperatury w lokalu – tj. 16*C.

INSTRUKCJA ODPOWIETRZANIA GRZEJNIKA