RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, pod adresem http://www.admus.pl/polityka-prywatnosci/ przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

DANE OSOBOWE - RODO.pdf (94 pobrania)  (plik PDF, wielkość 712 KB) – Wypełniony dokument prosimy o zwrot do Administracji, w następujący sposób:

  • biuro administracji ADMUS lub
  • skrzynka administracyjna znajdująca się w klatce I Idzikowskiego 2d lub
  • wysłanie pocztą na adres ADMUS Sp. z o.o.; ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na obu stronach druku.

RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych): MITY i FAKTY

Źródło: seminarium on-line 2018 Spotkanie prowadził dr Maciej Kawecki Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.