Nowe zabawki na placu zabaw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dla najmłodszych mieszkańców osiedla administracja wraz z Radą Osiedla zainstalowała na placu zabaw tablicę do rysowania oraz skrzynię na zabawki.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu placu zabaw oraz zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego a zwłaszcza nie załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na terenie osiedla. Jednocześnie przypominamy, że osiedle objęte jest monitoringiem.

Wyrzucanie śmieci z górnych kondygnacji

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kategorycznie zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z balkonów, tarasów i okien. Niedopuszczalne jest wyrzucanie przedmiotów w tym papierosów z balkonów i okien górnych kondygnacji. Jest to nie kulturalne ale również niebezpieczne. Większość tarasów ma w sobie elementy drewniane, wyrzucony niedopałek na ogródki poniższych kondygnacji może spowodować pożar a co za tym idzie liczne uszkodzenia za które może odpowiadać cała Wspólnota Mieszkaniowa.

Konserwacja balkonów i tarasów

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o usuwanie wszystkich roślin wyrastających z posadzki balkonów i trasów. Rośliny te mogą uszkodzić izolację co może powodować szkody w częściach wspólnych oraz w lokalach indywidualnych.

Jednocześnie informujemy, koszty naprawy uszkodzonej izolacji balkonu czy tarasu są bardzo wysokie (w roku 2018 średni koszt naprawy wynosił około 1300 zł/m2). W przypadku nie podjęcia stosownych działań Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Rozpoczęcie prac polegających na renowacji kominów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od końca maja rozpoczęły się prace polegające na renowacji kominów. Renowacja ta była zaplanowane i jest przeprowadzana zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej 8/2018 oraz z zaleceń z przeglądu budowlanego przeprowadzanego co roku. Prace polegają na oczyszczeniu czap kominowych, zabezpieczeniu, pokryciu obróbką blacharską oraz położeniu papy. Zakończenie prac przewidziane jest do połowy czerwca 2019 roku.

Ogłoszenie o planowanej wycince suchego drzewa

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z uschnięciem drzewa, przygotowujemy wniosek do urzędu dzielnicy o zezwolenie na jego wycinkę na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

W przypadku jakichkolwiek uwag w przedmiotowej sprawie, prosimy o ich zgłaszanie do dnia 21.06.2019 r. do administracji osiedla.

Poniżej przekazujemy mapkę poglądową z zaznaczonym drzewem.

Zabezpieczenie balkonów przed porywistym wiatrem

Szanowni Państwo,
w związku z silnymi i porywistymi wiatrami, które zgodnie z prognozami pogody będą utrzymywać się jeszcze przez najbliższych kilkanaście godzin, zwracamy się do Państwa z prośbą o usunięcie z balkonów oraz tarasów donic z kwiatami jak również
o zabezpieczenie mebli ogrodowych oraz pozostałych elementów ruchomych, które znajdują się na balkonach i tarasach.
Silne porywy wiatru mogą spowodować swobodne przemieszczanie się pozornie ciężkich elementów i doprowadzić do uszkodzenia Państwa własności bądź własności sąsiadów, jak również stanowią realne zagrożenie dla życia w przypadku np. upadku donicy z kwiatami na chodnik, którym wszyscy Państwo się poruszacie.
Prosimy również pamiętać o zamknięciu wszystkich okien oraz drzwi balkonowych przed opuszczeniem mieszkań.

Drobne prace naprawcze

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że planowane są prace naprawcze polegające na:

  • wyprostowaniu i zabezpieczeniu latarni przed wjazdem na osiedle
  • wyczyszczeniu daszków przed wejściem do klatek schodowych w bud E i F
  • miejscowej naprawie kostki brukowej
  • uszczelnieniu włazów dachowych
  • wymianie łańcuchów huśtawek
  • położeniu sztucznej trawy pod huśtawkami
  • malowaniu słupków nośnych zabawki na placu zabaw
  • renowacji ławki (malowanie + lakierowanie) przy placu zabaw

Głosowanie uchwał 2019

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że  TRWA GŁOSOWANIE nad uchwałami. W związku z powyższym prosimy właścicieli, który nie oddali kart do głosowania o oddanie głosów w sprawach ważnych dla Wspólnoty.

Bardzo prosimy wszystkie osoby, które dotychczas nie głosowały, o wyrażenie swojej opinii poprzez oddanie głosu „ZA” bądź „PRZECIW” i przekazanie karty do głosowania do ochrony lub przekazanie skanu karty mailem i przesłanie oryginału pocztą.

Treści uchwał dostępne są na stronie e-kartotece/dokumenty/rok2019

Karta-do-głosowania-2019.pdf (65 pobrań)