Petycja w sprawie ratowania Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Drodzy Sadybianie i Przyjaciele,

Uratujmy rezerwat Jeziorko Czerniakowskie – unikat w centrum miasta. A to czy go uratujemy zależy od Nas. To prawda, że pod podlega powolnej degradacji (jeziorko wysycha) i jest zaniedbany przez miasto. My, mieszkańcy to zmienimy wywierając wielką presję na Władze Warszawy tak aby rozwiązały ten problem – przygotowując kompleksową koncepcję jego ochrony tak aby cieszył oczy naszych dzieci.

Aby to osiągnąć zbieramy podpisy elektroniczne pod Petycją do Prezydenta Warszawy i chcemy ich zebrać 5 tys. w 7 dni. 5 tys. ludzi którzy staną murem za rezerwatem dadzą nam mandat do bardzo poważnych rozmów z miastem. Po jednym dniu my ich 800 dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Nie damy rady bez Waszej pomocy. Nasze możliwości się kończą.

Proszę Was drodzy przyjaciele w imieniu własnym i Zarządu Towarzystwa o wielkie wsparcie i zaangażowanie. Myślę, że stoimy przed niepowtarzalną szansą.

Proszę Was o:

Podpisanie petycji (zabiera 60 sekund – trzeba potwierdzić emailem) – kliknij na link

Petycja w sprawie ratowania Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Mycie garażu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się mycie posadzki w garażu podziemnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Budynek D01.08czwartek
Budynek E31.07środa
Budynek F30.07wtorek

Właścicieli zainteresowanych umyciem miejsc postojowych prosimy o ich  udostępnienie.

Dziękujemy za pomoc.

Nowe zabawki na placu zabaw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dla najmłodszych mieszkańców osiedla administracja wraz z Radą Osiedla zainstalowała na placu zabaw tablicę do rysowania oraz skrzynię na zabawki.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu placu zabaw oraz zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego a zwłaszcza nie załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na terenie osiedla. Jednocześnie przypominamy, że osiedle objęte jest monitoringiem.

Wyrzucanie śmieci z górnych kondygnacji

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kategorycznie zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z balkonów, tarasów i okien. Niedopuszczalne jest wyrzucanie przedmiotów w tym papierosów z balkonów i okien górnych kondygnacji. Jest to nie kulturalne ale również niebezpieczne. Większość tarasów ma w sobie elementy drewniane, wyrzucony niedopałek na ogródki poniższych kondygnacji może spowodować pożar a co za tym idzie liczne uszkodzenia za które może odpowiadać cała Wspólnota Mieszkaniowa.

Konserwacja balkonów i tarasów

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o usuwanie wszystkich roślin wyrastających z posadzki balkonów i trasów. Rośliny te mogą uszkodzić izolację co może powodować szkody w częściach wspólnych oraz w lokalach indywidualnych.

Jednocześnie informujemy, koszty naprawy uszkodzonej izolacji balkonu czy tarasu są bardzo wysokie (w roku 2018 średni koszt naprawy wynosił około 1300 zł/m2). W przypadku nie podjęcia stosownych działań Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Rozpoczęcie prac polegających na renowacji kominów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od końca maja rozpoczęły się prace polegające na renowacji kominów. Renowacja ta była zaplanowane i jest przeprowadzana zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej 8/2018 oraz z zaleceń z przeglądu budowlanego przeprowadzanego co roku. Prace polegają na oczyszczeniu czap kominowych, zabezpieczeniu, pokryciu obróbką blacharską oraz położeniu papy. Zakończenie prac przewidziane jest do połowy czerwca 2019 roku.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Nr obwoduNieruchomośćSiedziba obwodowej komisji wyborcze
166Idzikowskiego 2 D,E,Ful. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole Nr 299 “Bernardyńskie Krasnale”)

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 maja 2019 r. będą otwarte w godz. 7:00 – 21:00