Mycie garażu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 09 października – 11 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się mycie posadzki w garażu podziemnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Budynek D09.10środa
Budynek E10.10czwartek
Budynek F11.10piątek

Właścicieli zainteresowanych umyciem miejsc postojowych prosimy o ich  udostępnienie.

Dziękujemy za pomoc.

Modernizacja oświetlenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że po wielokrotnych spotkaniach została wybrana firma na wykonanie modernizacji oświetlenia na świetlówki LED. Prace te odbędą się etapami.

  • Na początek będzie modernizowane oświetlenie w halach garażowych – wymiana świetlówek na LED, montaż nowych lamp awaryjnych i ewakuacyjnych. Planowany termin rozpoczęcia to druga połowa października.
  • Następnie będzie wykonywana modernizacja na klatkach schodowych – wymiana świetlówek na LED, montaż nowych lamp awaryjnych i ewakuacyjnych, montaż czujek ruchu.

Wszystkie prace będzie nadzorował inspektor z uprawnieniami elektrycznymi.

 

Bieżąca konserwacja nieruchomości

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie nastąpiły/nastąpią następujące czynności związane z konserwacją i obsługą nieruchomości:

  • wymiana łożysk i rolek w bramie wjazdowej na osiedle
  • malowanie zabrudzeń przy domofonach w hali garażowej
  • montaż stojaków na rowery przy budynku F
  • gruntowna renowacja 6 szt. ławek (oddanie do piaskowania i lakierowania, wycie i impregnacja podstawy betonowej, heblowanie i malowanie desek)
  • rozbudowa zieleni o 2 dodatkowe skalniaki oraz dodatkowe nasadzenia
  • wycinka uschniętego drzewa oraz posadzenie nowego przy bud. E
  • wykonanie odwodnienia chodnika przed budynkiem E
  • Przygotowanie węzła cieplnego do sezonu grzewczego

Pozostałe prace dodatkowe tj. częściowa wymiana odwodnienia w garażu, renowacja stojaków na rowery oraz ławek (kontynuacja), zabezpieczenie obróbek blacharskich na dachu, zabezpieczenie czoła balkonów będą realizowane w następnym roku po przegłosowaniu odpowiedniej uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Włącz ciepło – optymalnie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że budynek jest wyposażony w regulator zwany “Pogodynką”. Pogodynka automatycznie włącza i wyłącza dostawę ciepła do budynku w zależności od ustalonej temperatury zewnętrznej.

W przypadku braku ogrzewania prosimy o sprawdzenie czy przypadkiem nie zostały zakręcone zawory w szafce na klatce schodowej lub sprawdzenie zapowietrzenia grzejnika. W przypadku problemów prosimy o kontakt z konserwatorem nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że większość głowic w grzejnikach ma ustawioną wartość minimalną tj. około 16*C. Jeżeli grzejnik jest zakręcony na minimum to może automatycznie się uruchomić po obniżeniu temperatury w lokalu – tj. 16*C.

INSTRUKCJA ODPOWIETRZANIA GRZEJNIKA

Segregacja odpadów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami została zwiększona ilość frakcji segregacji śmieci. Wspólnota Mieszkaniowa musiała zamówić dodatkowe kontenery. Niestety pojemniki na śmieci nie zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem. fakt ten został zgłoszony do Miasta (warszawa19115) z prośbą o dostarczenie pojemnika na szkło do budynku F oraz wywiezienie pojemnika na odpady zmieszane przy bud. D – numer zgłoszenia 448293/19.

Jednocześnie informujemy, że prawdopodobnie od 01.10.2019 zmieni się firma wywożąca śmieci z MPO na SUEZ.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady segregacji śmieci. Jednoczesne przypominamy, że w budynku D znajduje się pojemnik na zużyte baterie.