Wyrzucanie śmieci z górnych kondygnacji

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kategorycznie zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z balkonów, tarasów i okien. Niedopuszczalne jest wyrzucanie przedmiotów w tym papierosów z balkonów i okien górnych kondygnacji. Jest to nie kulturalne ale również niebezpieczne. Większość tarasów ma w sobie elementy drewniane, wyrzucony niedopałek na ogródki poniższych kondygnacji może spowodować pożar a co za tym idzie liczne uszkodzenia za które może odpowiadać cała Wspólnota Mieszkaniowa.

Konserwacja balkonów i tarasów

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o usuwanie wszystkich roślin wyrastających z posadzki balkonów i trasów. Rośliny te mogą uszkodzić izolację co może powodować szkody w częściach wspólnych oraz w lokalach indywidualnych.

Jednocześnie informujemy, koszty naprawy uszkodzonej izolacji balkonu czy tarasu są bardzo wysokie (w roku 2018 średni koszt naprawy wynosił około 1300 zł/m2). W przypadku nie podjęcia stosownych działań Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Rozpoczęcie prac polegających na renowacji kominów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od końca maja rozpoczęły się prace polegające na renowacji kominów. Renowacja ta była zaplanowane i jest przeprowadzana zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej 8/2018 oraz z zaleceń z przeglądu budowlanego przeprowadzanego co roku. Prace polegają na oczyszczeniu czap kominowych, zabezpieczeniu, pokryciu obróbką blacharską oraz położeniu papy. Zakończenie prac przewidziane jest do połowy czerwca 2019 roku.

Ogłoszenie o planowanej wycince suchego drzewa

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z uschnięciem drzewa, przygotowujemy wniosek do urzędu dzielnicy o zezwolenie na jego wycinkę na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

W przypadku jakichkolwiek uwag w przedmiotowej sprawie, prosimy o ich zgłaszanie do dnia 21.06.2019 r. do administracji osiedla.

Poniżej przekazujemy mapkę poglądową z zaznaczonym drzewem.