Przegląd wentylacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 17-20.12.2018 zostanie przeprowadzony obowiązkowy przegląd wentylacji w lokalach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Przegląd jest obowiązkowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, art. 62, ust. 1, pkt 1) rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych.

Przegląd zostanie wykonany przez kominiarza Pana Arkadiusza Cerańskiego.

Prosimy o udostępnienie lokali.

Materiały łatwopalne w garażu

Przypominamy o konieczności usunięcia wszystkich materiałów łatwopalnych zalegających w hali garażowej, typu: deski, kartony, farby, rozpuszczalniki, zabawki itp.

Garaż służy jedynie parkowaniu w nim aut, inne wykorzystanie tego miejsca naraża Wspólnotę Mieszkaniową, a więc wszystkich Państwa, na konsekwencje finansowe. Dodatkowo prosimy zwrócić szczególna uwagę i zabezpieczyć wszelkie wycieki oleju z aut.